วันที่ 1 ธ.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง  ส่งคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย. จ.สระบุรี

วันที่ 30 พ.ย.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จัดการประชุมคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

10 ส.ค.60 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ ผู้ปกครองนักเรียน จัดโครงการปลูกต้นดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

13 ต.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ อำเภอชุมแพ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

30-31 ส.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ