วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนพื้นที่ตำบลขัวเรียง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้ดำเนินโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขามป้อม

อ่านเพิ่มเติม...