ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง (ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)

วันที่ 30 พ.ย.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จัดการประชุมคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

วันที่ 1 ธ.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง  ส่งคณะศึกษาดูงาน เข้าศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย. จ.สระบุรี

13 ต.ค.60 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ร่วมกับ อำเภอชุมแพ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร