วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง พร้อมประชาชนในพื้นที่ตำบลขัวเรียง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มาเป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์ น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงได้จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 16 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทิดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ได้การบรรยายจากวิทยากรต้นแบบ และได้ศึกษาดูงานในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...