ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองพลทหารราบที่11) / ฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร "สองน้ำ" มูลนิธิชัยพัฒนา / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา /