สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อ่างเก็บน้ำหัวภูชน หมู่ที่ 4 ,10 ,12 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมการและตอนรับในการจัดงาน