ได้เข้าร่วมทำพิธีรำบวงสรวง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพระพุทธรูปศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดขอนแก่น