และประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้ดำเนินโครงการ "26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด"