“งานกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ” ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๘